دوشنبه 4 شهريور 1398   13:21:30
...

فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه

عنوان خدمت: صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده

شناسه خدمت: 10011157100

نوع خدمت:            خدمت به شهروندان (G2C)              خدمت به کسب و کار(G2B)              ♦خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: در مرحله اول پس از اخذ درخواست شماره گذاري خودرو خريداري شده دستگاه اجرايي(حسب مورد درخواست ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها) مدارك ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد و مدارك مذكور با مجوز كميسيون ماده 2 و ساير قوانين و مقررات مربوطه مورد تطبيق قرار مي گيرد. در صورت عدم مطابقت، مكاتبه جهت اصلاح با دستگاه مربوطه صورت مي گيرد. در صورت مطابقت، نوع پلاك خودرو اعم از دولتي، شخصي، عمومي و يا تشريفات بر اساس مقررات آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي تعيين مي گردد و نهايتاً نامه شماره گذاري عنوان پليس راهور ناجا و رونوشت عنوان دستگاه درخواست كننده صادر مي گردد. 

مدارک مورد نیاز: 1- اصل و تصوير اسناد و مالكيت خودروها           2- مجوز كميسيون ماده 2

3- بودجه مبني بر پيش بيني خريد خودرو            4- تاييديه ارائه اطلاعات اموال غير منقول

5- عدم اختلاف آماري و پلاك شخصي غير مجاز  6- رعايت ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   7- معادل سازي خودروهاي سواري در اختيار با موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

نيم ساعت تا يك روز

ساعات ارائه خدمت:

نیم ساعت تا یک ساعت

تعدادبار مراجعه حضوری

ميانگين 3 بار در سال

تواتر

یکبار برای همیشه                                      2  بار در:     ماه        فصل          سال
نوع مخاطبین

كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري

قوانین و مقررات

1- آيين نامه اجرايي مواد 1و3 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد

2- رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه           3- ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

4- مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي   5- قانون محاسبات عمومي كشور

6- آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي
مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی: ارسال پستی        غیرالکترونیکی: جهت احراز اصالت مدرک ، نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، ملی   

مرحله ارائه خدمت

غیرالکترونیکی: جهت احراز اصالت مدرک ، نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

 

رایگان

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی http//amvaledolati.mefa.ir                       

پست الکترونیک:    31248c@daraee.com                 

تلفن گویا یا مرکز تماس:     39902903-021

تلفن همراه

پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)

راهنمای صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده

- سوالات متداول

- مشخصات تماس مسئول ارائه دهنده خدمت


 

 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir