دوشنبه 4 شهريور 1398   13:51:01
...

فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه

عنوان خدمت: صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

شناسه خدمت: 10011130100

نوع خدمت:             خدمت به شهروندان (G2C)            خدمت به کسب و کار(G2B             ♦خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت :با توجه به تكليف ماده 27 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري مبني بر لزوم تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي و سرعت بخشيدن به امور مستند سازي و شفاف نمودن اطلاعات از طريق صدور مالكيت تك برگي، دستگاههاي اجرايي مكلف به ارسال درخواست تك برگي نمودن اسناد مالكيت در اختيار خود گرديده اند. بدين منظور پس از دريافت درخواست دستگاه، درخواست مورد بررسي و همچنين انطباق بااصل سندمالکیت موجود در خزانه بررسي مي گردد. سپس از دستگاه اجرايي تقاضاي ارائه فايل و نقشه رقومي مربوط به پلاك ثبتي موصوف مي شود. پس از اين مرحله و به منظور حصول اطمينان از ثبت ملك در سامانه اموال غير منقول، (در صورتي كه ملك مورد بحث در يكي از استانهاي كشور به غير از تهران باشد) درخواست ارسال پرینت شفاف سازی شده اطلاعات از اداره كل دارايي استان مي شود و در غير اين صورت مشخصات سند در سيستم اموال غير منقول توسط آن اداره كل استخراج مي گردد در صورت كامل بودن تمام مستندات مورد نياز گواهی بند ماده 26 جهت صدور سند مالکیت تک برگی عنوان اداره ثبت محل وقوع ملك صادر مي گردد. پس از درج كد رهگيري گواهي صادره به سازمان اسناد و املاك كشور از طريق سامانه مادسا به منظور ارجاع به واحدهاي ثبتي ارسال مي گردد و يك نسخه رونوشت گواهي صادره به دستگاه متقاضي  و رونوشتي نيز به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه ارسال مي گردد.

مدارک مورد نیاز:  فایل ونقشه رقومی- پرینت شفاف سازی  شده اطلاعات- اصل سندمالکیت- درخواست دستگاه اجرایی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ساعت تا یک روز

ساعات ارائه خدمت:

یک ساعت تا یک روز

تعدادبار مراجعه حضوری

بر حسب نياز (ضروري نيست)
تواتر     یکبار برای همیشه                                   چندين  بار در:     ماه        فصل          سال*
نوع مخاطبین كليه دستگاه هاي اجرايي 
قوانین و مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – ماده 27 ضوابط اجرایی بودجه سال 93وآیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار و ماده 26 آیین نامه اموال دولتی
مرحله در خواست خدمت الکترونیکی: پست الکترونیکی          غیرالکترونیکی:نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، ملی 
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی: پست الکترونیکی          غیرالکترونیکی: نبود زیرساخت ارتباطی مناسب،سایر: (اسرار دستگاه به پيگيري دستي) 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

رایگان

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی        http//amvaledolati.mefa.ir    

پست الکترونیک:            

تلفن گویا یا مرکز تماس:        

تلفن همراه

پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات
نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت

- راهنما صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

- سوالات متداول

- مشخصات تماس مسئول ارائه دهنده خدمت
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir