دوشنبه 4 شهريور 1398  
...

فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه

عنوان خدمت: رسیدگی به شکواییه های مودیان مالیاتی

شناسه خدمت: 10011148000

نوع خدمت:           ♦خدمت به شهروندان (G2C)                ♦خدمت به کسب و کار(G2B)           خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت : اين خدمت رسيدگي به پرونده‌هاي ماليات‌هاي قطعي شده ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم ارجاعي از طرف مقام عالي وزارت كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير‌عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شده باشد به شرح ذيل است:

پس از دريافت فرم پر شده شكوائيه و مدارك و مستندات مربوطه، درخواست مودي مالياتي ثبت مي گردد سپس با تشكيل پرونده و بررسي مدارك ارسالي و رفع نواقص مدارك در صورت وجود، گزارش كارشناسي از پرونده مذكور جهت رويت و تصميم گيري مقام عالي وزارت براي طرح در هيات ارسال مي‌شود. درصورت عدم قابليت طرح در هيات، مراتب طي نامه اعلام مي‌‎شود. درصورت موافقت براي طرح در هيات، پرونده مودي مالياتي از اداره كل امورمالياتي مربوطه درخواست مي‌گردد. پس از بررسي اوليه پرونده مودي مالياتي قرار رسيدگي با كارشناس اداره كل امور مالياتي مذكور گذاشته مي‌شود و با بررسي‌هاي كارشناسي گزارش قرار رسيدگي براي بررسي در هيات تدوين مي‌شود و پس از تشكيل جلسه هيات و صدور راي، راي صادره ابلاغ و پرونده مالياتي به اداره كل امورمالياتي مربوطه عودت و پرونده شكواييه بايگاني مي‌گردد.

مدارک مورد نیاز: 1- تكميل فرم شكوائيه هيات 251 مكرر ق.م.م  2- برگ هاي مالياتي قطعي مورد شكايت

3- آراء هيات هاي حل اختلاف( هيات بدوي يا تجديد نظر)  4- راي شوراي عالي مالياتي و ساير مدارك لازم

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

زمان ارائه خدمت به موديان مالياتي از 4 تا 6 ماه به طور متوسط و به طور غير معمول حداكثر 9 ماه

ساعات ارائه خدمت:

زمان ارائه خدمت به مودیان مالیاتی از 4 تا 6 ماه به طور متوسط و به طور غیر معمول حداکثر 9 ماه

تعدادبار مراجعه حضوری

با توجه به ايجاد واحد پاسخگويي در اين مركز مودي به صورت متناوب در اين واحد حضور دارد.
تواتر یکبار برای همیشه       با توجه به نياز مودي چندين بار در:       ماه        فصل          سال*
نوع مخاطبین موديان مالياتي
قوانین و مقررات قانون مالياتهاي مستقيم
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی:پست الکترونیکی، ارسال پستی       غیرالکترونیکی: نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، ملی
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی:پست الکترونیکی، ارسال پستی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

 

رایگان

 

 نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی    www.mefa.ir       

پست الکترونیک:                       

تلفن گویا یا مرکز تماس:          

تلفن همراه:

پیام کوتاه:

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات :

 
راهنمای تصویری
بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir