دوشنبه 4 شهريور 1398  
...

فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه

عنوان خدمت: دریافت و پرداخت سپرده اشخاص نزد دستگاههای اجرایی

شناسه خدمت: 10011146000

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار(G2B)             ♦خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: در راستاي مفاد مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين اصل 53 قانون اساسي، تمامي وجوه سپرده دريافتي دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها حسب مورد به حساب 20/9 خزانه يا حسابهاي معين نشده خزانه معين استاني واريز ، اعلام وصول و ثبت و ضبط مي شود. سپس با رعايت آئين نامه اجرايي مفاد مواد ياد شده از طريق سازو كارهاي تعيين شده به صورت دستي و مكانيزه سپرده وصولي مسترد مي گردد. ضمنا دستگاههاي اجرايي و خزانه معين استانها ملزم به اخذ تائيديه مانده وجوه سپرده به صورت سالانه مي باشند.

مدارک مورد نیاز: 1- اعلاميه هاي بانك مركزي     2- CD حاوي اطلاعات ريز پيكره وجوه واريزي به حساب 9 خزانه از طريق دستگاه اجراي3- CD حاوي اطلاعات مبالغ درخواستي براي استرداد وجوه درخواستي 4-درخواست وجه با امضاء واحد ذيحسابي يا خزانه معين استان حسب مورد دستي يا مكانيزه

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

يك روز كاري

ساعات ارائه خدمت:

یک روز

تعدادبار مراجعه حضوری

بر حسب نياز
تواتر یکبار برای همیشه                  چندين بار در:     ماه        فصل          سال*
نوع مخاطبین

كليه دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها، خزانه معين استانها

قوانین و مقررات 1- مفاد مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومي كشور    2- اصل 53 قانون اساسي
مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی: ارسال پستی سایر(باذکرنحوه دسترسی)         غیرالکترونیکی: جهت احراز اصالت مدرک ، نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، ملی   

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی: اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)، سایر(باذکرنحوه دسترسی) (اتوماسيون اداري)    غیرالکترونیکی: جهت احراز اصالت مدرک ، نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، ملی   

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

 

رایگان

 

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی   http//khazaneh.mefa.gov.ir                                  

پست الکترونیک:                   

تلفن گویا یا مرکز تماس:         39902145

تلفن همراه

پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

 
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir