دوشنبه 4 شهريور 1398  
...

فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه

عنوان خدمت: پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

شناسه خدمت: 10011138000

نوع خدمت:                خدمت به شهروندان (G2C)            خدمت به کسب و کار(G2B)           خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت : پس از اخذ درخواست وجه از نماینده دستگاه اجرایی نسبت به مطابقت عنوان و شماره دستگاه اجرایی، نوع طرح، درخواست (نقدی ابلاغ ) و مبلغ درخواست وجه و یا اعلامیه صادره با آخرین مستند قانون بودجه سال جاری، نوع تخصیص(ملي،ملي استاني شده،رديف تبصره، رديف درآمدي، اسناد خزانه) و اعتبار دریافتی و جدول درآمدی اقدام مي گردد. در مرحله بعد صحت درج شماره حساب بانکی دستگاه اجرایی به منظور واريز وجه و كنترل امضاء درخواست وجه ( مي بايست توسط ذیحساب دستگاه و یا مقامی که از طرف خزانه دار کل کشور مجاز شناخته شده است)  انجام مي شود. سپس صحت کلیه عملیات اجرایی و تفکیک آن از نظر نوع طرح كنترل مي گردد كه در صورت عدم مغايرت درخواست وجه به مرحله صدور چك وارد مي شود. در مرحله صدور چك کلیه اطلاعات مندرج در درخواست وجه با فهرست هاي تهيه شده صدور چك كنترل و پس از رفع موارد اختلافي در صورت وجود، نسبت به صدور چك و ارسال آن به بانك مركزي جهت واريز به حساب دستگاههاي اجرايي اقدام مي گردد. در مرحله پاياني شماره و تاریخ چك بر روي هر یک از درخواست وجه ها (حداقل 2 نسخه) درج مي گردد. سپس با تفكيك نسخ درخواست وجه يك نسخه به دستگاه اجرايي درخواست كننده تحويل مي گردد و نسخه دوم بايگاني مي گردد. پس از اتمام عملیات طرح های عمرانی انتفاعی و اعلام خاتمه و بهره برداری طرح های مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدارک و مستندات دریافتی از دستگاه اجرایی مربوطه بررسی وپس از مقایسه با مستندات موجود در اداره کل خزانه  (ازجمله موافقت نامه ،تاییدیه دریافتی و برگشت وجه طرح مذکور و در صورت داشتن بخشودگی از طرف شورای پول و اقتصاد)  مبلغ خالص وام محاسبه و با توجه به سال شروع طرح نرخ بهره وام مذکور از جدول نرخهای سود تسهیلات بانکی استخراج ، مبلغ بدهی نقدی محاسبه می گردد. اگر دستگاه اجرایی  درخواست پرداخت اقساطی وام مذکور را داشته باشدپس از مکاتبه  با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و اخذ موافقت  برای باز پرداخت اقساطی  بین 4 تا 10 سال نرخ بهره موثر محاسبه می گردد ،در نهایت قرارداد بازپرداخت اعتبارات طرح ها ، فی ما بین خزانه با دستگاه اجرایی یا دستگاه بهره بردار منعقد می شود كه پس از پرداخت اقساط توسط دستگاه اجرایی در تاریخ مقرر در قرارداد مفاصا حساب صادر می شود.
مدارک مورد نیاز: 1- درخواست وجه دستگاه

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

يك روز

ساعات ارائه خدمت:

یک روز

تعدادبار مراجعه حضوری

2 بار براي يك دوره پرداخت

تواتر

یکبار برای همی                  حداقل 12 دوره پرداخت در:     ماه        فصل          سال*

نوع مخاطبین

كليه دستگاههاي اجرايي قيده شده در قانون بودجه كل كشور

قوانین و مقررات

1- قانون بودجه كل كشور     2- قوانين و مقررات و آيين نامه هاي ديوان محاسبات عمومي كشور تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3- قانون برنامه و بودجه 4-قانون محاسبات عمومي كشور 5- قانون برنامه پنجم توسعه

مرحله درخواست خدمت

غیرالکترونیکی: جهت احراز اصالت مدرک، ملی

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی:  پست الکترونیک            غیرالکترونیکی: نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

 

رایگان

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی                     http//khazaneh.mefa.gov.ir         

پست الکترونیک:  3152165@daraee.com                      

تلفن گویا یا مرکز تماس:  39903450        

تلفن همراه

پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

                       نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

 
 
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir